Materialestyring, kapacitetsstyring og ordrestyring

Makapor
Makapor er et helt anderledes og langt mere brugervenligt program, end man hidtil har set. Tidligere skulle man købe store integrerede systemer til priser ofte over kr. 100.000.
Tilbud Pris kr. 1.500
+ fra kr. 490/mnd
se Priser

LDT trading præsenterer, Makapor, programmet, der består af forskellige styringsværktøjer. Makapor holder styr på produktionen for den mindre og mellemstore håndværks- og industrivirksomhed. Programmet der er uafhængigt af økonomisystemer, med bilag til dit finanssystem og giver dig mulighed for en bedre økonomistyring. Makapor lever op til de gældende krav for dokumentation til kvalitetsstyring.
Makapor kan også anvendes ved projektstyring.

Materiale- og produktionsstyring

Materiale- og produktionsstyringssystemer benævnes i daglig tale MPS-systemer. MPS-systemer anvendes oftest i serieproducerende virksomheder.
Konkurrencesituationen i dag med kundetilpassede leverancer og korte leveringstider betyder at der skal skæres ned på alle unødvendige omkostninger i virksomheden, herunder også unødvendige lagre.
Derfor gælder det om også at kunne styre sine kundeordrer, så kunden får sine varer til tiden.
Styringssystemerne skal derfor også kunne levere informationer til indkøbs- og salgsfunktionen.
Systemer til styring af kundeordrer benævnes også time-/sagssystem.

Materialestyring og lagerstyring

Materialestyringen er vigtig, da det normalt er en af de væsentlige faktorer til at overholde lovede leveringstider. Derfor er det vigtigt at alle ens varernumre, det være sig råvarer, halvfabrikata, færdigvarer, ikke styres på samme måde. Makaporsystemet er opbygget således at det for det enkelte varenummer angives om der ønskes lagerstyring eller manuel styring.

Ved materialestyklister skal der fastlægges en politik om vareforbruges skal angives i nettoforbrug eller i bruttoforbrug (inkl. naturligt spild)

Lagerstyringens formål er .... Læs mere

Kapacitetsstyring

Ved kapacitetsstyring (også kaldet maskinstyring) drejer det sig om at have kontrol over nøgleprocesserne, normalt har en virksomhed 3-5 nøgleområder.

Det skal også fastlægges på forhånd om kapaciteten pr. arbejdssted skal være pr. maskine/ medarbejder eller det skal være på grupper af maskiner og/eller medarbejdere.

Det vil være praktisk at lade maskiner der umiddelbart kan erstatte hinanden indgå i en gruppe.

Kapacitetsstyringens formål er .... Læs mere

Ordrestyring

Der er 2 typer af ordre i Makaporsystemet – Produktionsordrer og Salgsordrer. Produktionsordrer er normalt interne produktionsordrer på et antal enheder ud fra en materiale- og operationsliste. Den producerede vare leveres normalt til lager, hvorfra den kan rekvireres til andre produktionsordrer eller salgsordrer.

Salgsordrer er direkte kundeordrer og kan indeholde både et salg af råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og timer.

Ved salgsordrer gælder det om at have et overblik over ordrebeholdningen. Den kan bruges som en grov indikator for virksomhedens situation. Det er samtidig vigtigt at have overblik over de enkelte ordrer leveringstidspunkt, så der ikke sker forsinket levering.

Salgsordrer er .... Læs mere

Beskrivelse af Makapor-system.

Du kan finde beskrivelser og skærmbilleder af programmet.

Vil du prøve?

Hvis du vil teste et Makapor-system før køb, er det gratis. Du kan hente programmet her på hjemmesiden. Har du spørgsmål, vil vi gerne kontaktes på email info@makapor.dk

 

© Copyright 2004 LDT trading 5260 Odense S
for information kontakt info@makapor.dk
et system for materiale- og produktionsstyring