Historik

2015-06-22
Nyt i version 3.20:
 1. VIGTIGT:
  1. HUSK at ændre stien til Makapor programmet i din genvejsikon.
  2. Check efter, at opdateringen er installeret, at både frontend og back end viser versionsnummer 3.20.
 1. Varekartotek
  1. Der er oprettet et nyt felt Forbrug forrige år, som opdateres samtidig med Forbrug sidste år. Opdateringen sker under Stamdata – Administrator.

   Vareoversigten er rettet så den vises i varenummerorden.

   Lageroptællingslisterne grupperes nu efter varens status.
 1. Indkøb
  1. Der er nu føjet valuta til indkøbsordren. Så det er muligt at se hele indkøbsordrens værdi i den angivne valuta og i danske kroner.
 1. Styklister
  1. Der er oprettet et nyt felt til angivelse af, hvornår styklisterne sidst er opdateret. Feltet er blankt fra start og bliver automatisk opdateret, når der klikkes på knappen Rediger.

   Der er tilføjet en knap Export, som danner Excel filer af henholdsvis materiale- og operationsstyklisterne. Filer vil blive placeret på den enkeltes PC i mappen C:\makapor.
 1. Produktionsordrer
  1. Feltet ordrenummer i søgeresultat er gjort større. Ved søgning på tidligere produktionsordrer vises resultatet i status ordren og under status er sortering i datoorden med nyeste dato først.
2015-01-09
Nyt i version 3.19:
 1. VIGTIGT:
  1. HUSK at ændre stien til Makapor programmet i din genvejsikon.
  2. Check efter at opdateringen er installeret, at både frontend og back end viser versionsnummer 3.19. Hvis ikke så check, at din genvejsikon på skrivebordet henviser til MKO10.accde filen og ikke MKO03.mde. Årsagen er, at der kun laves en version i Access 2007/2010, da Microsoft fra april 2014 ikke mere laver sikkerhedsopdateringer til Access 2003.
  3. Som nævnt ved version 3.18, er programmet her i version 3.19 nu ændret, så backend også skal være i formatet Access 2007/2010. Derfor for at programmet kan fungere skal Back konverteres til denne version først, og derefter installeres opdateringen.
 1. Varekartotek
  1. Det er nu muligt at angive en kode for varens status. 0=udgået, 1=aktiv og 2=reservedel Det er samtidig lavet sådan, at vareoversigten, søgning på varenummer og –navn sker efter den valgte statuskode. Default sættes koden =1 ved åbning af varekartoteket.

   Der er tilføjet en lageroptællingsliste med priser.

   Der er oprettet en ny knap – Udskifte varer, så det nu er muligt at udskifte varer i styklister, i produktionsordrer der ikke er startet og i salgsordrer der ikke er startet.
 1. Indkøb
  1. Der er nu føjet valuta til indkøbsordren. Så det er muligt at se hele indkøbsordrens værdi i den angivne valuta og i danske kroner.
 1. Periodestatistik salgsordrer
  1. Tilbud kommer nu ikke mere med på periodestatistikken.
 1. Indkøb
  1. Der er lavet en indkøbsrekvisition på engelsk til import formål.
2014-08-01
Nyt i version 3.18:
 1. VIGTIGT:
  1. HUSK at ændre stien til Makapor programmet i din genvejsikon.
  2. Check efter at opdateringen er installeret, at både frontend og back end viser versionsnummer 3.17. Hvis ikke så check, at din genvejsikon på skrivebordet henviser til MKO10.accde filen og ikke MKO03.mde. Årsagen er, at der kun laves en version i Access 2007/2010, da Microsoft fra april 2014 ikke mere laver sikkerhedsopdateringer til Access 2003 .
  3. Fra version 3.19 vil back end databasen også være i formatet til access 2007/2010. Der vil komme nærmere herom senere. Version 3.19 kommer senere i 2014.
 1. Lagerregistrering
  1. Dato feltet er blevet gjort bredere.
 1. Kundekartotek
  1. Når man vælger en kunde kan man se henhold vis de salgsordrer og fakturaer, der er tilknyttet kunden. Ved et klik på henhold vis en salgsordre eller en faktura får man vist de tilknyttede linjer.
   Men hvis kunden ingen ordrer eller fakturaer har, så ville tidligere viste ordrelinjer ikke blive slettet. Det er nu rettet, således, at er der ingen ordrer eller fakturaer, så vil der heller ikke blive vist nogle ordre- eller fakturalinjer.
 1. Periodestatistik salgsordrer
  1. Tilbud kommer nu ikke mere med på periodestatistikken.
 1. Indkøb
  1. Der er lavet en indkøbsrekvisition på engelsk til import formål.
2013-08-14
Nyt i version 3.16:
 1. VIGTIGT:
  1. Check efter at opdateringen er installeret, at både frontend og backend viser versionsnummer 3.16.
   Hvis ikke så check, at din genvejsikon på skrivebordet henviser til MKO03.mde filen og ikke MKOXP.mde.
   Årsagen er, at der kun lavet en version i Access 2003.
 1. Indkøbsordrer
  1. Det er nu muligt at kopiere linierne fra en tidligere indkøbsordre over i en ny.

   Sidste åbne indkøbsordre fik altid status nul, når den blev gemt. Dette er nu rettet, så den bibeholder den angivne status.
 1. Salgsordrer
  1. Feltet antal i forkalkulationen er nu udvidet til at rumme 5 cifre før komma.
2013-03-01
Nyt i version 3.15:
 1. VIGTIGT
  1. Check efter at opdateringen er installeret, at både frontend og backend viser versionsnummer 3.14. Hvis ikke så check, at din genvejsikon på skrivebordet henviser til MKO03.mde filen og ikke MKOXP.mde. Årsagen er, at der kun lavet en version i Access 2003, da denne er magen til versionen i Access XP.
 1. Varekartotek
  1. Ved oprettelse af en ny vare, bliver der nu foreslået standard værdi for en del felter. Indholdet kan ændres under oprettelsen.
   Muligheden med at angive lagerbeholdningen ved nyoprettelser til Null værdi, er fjernet. Dette ville give samme fejl som beskrevet under varemodtagelse.
 1. Indkøbsordrer
  1. Det er nu muligt at søge indkøbsordrer ud fra et varenavn.
 1. Varemodtagelse
  1. Der er nu ikke muligt at lave en varemodtagelse, hvor feltet modtaget antal er blankt. Såfremt man gjorde det tidligere ville man ikke kunne se beholdning og disponibel beholdning i varekartoteket for det pågældende varenummer.
 1. Produktionsordrer
  1. Der kan ikke nu ikke tilbagemeldes realiseret forbrug = planlagt forbrug af materialer og timer på linier, såfremt der allerede er registreret forbrug på den enkelte linie
2012-11-06
Nyt i version 3.14:
 1. VIGTIGT
  1. Check efter at opdateringen er installeret, at både frontend og backend viser versionsnummer 3.14. Hvis ikke så check, at din genvejsikon på skrivebordet henviser til MKO03.mde filen og ikke MKOXP.mde. Årsagen er, at der kun lavet en version i Access 2003, da denne er magen til versionen i Access XP.
 1. Varekartotek
  1. Opbygningen er nu lavet om således, at ændringer og nyoprettelser kan fortrydes inden de gemmes. Data bliver først gemt, når der klikkes på Gem.
 1. Vareprofil
  1. Der er tilføjet en ny knap Vareprofil under Varekartotek. Ved klik på denne åbnes en ny formular, hvor man kan få vist en vares beregnet beholdningsprofil.
 1. Leverandører
  1. Samhandel er nu rettet, at er der ingen indkøbsordre, er indkøbs linier nu også tomme.
 1. Produktionsordrer
  1. Der er tilføjet en ny søgemulighed. Der kan nu søges efter produktionsordrer på et Varenavn (kun varetype S). Efter varenavnet er valgt vises en liste med alle produktionsordrer, der er oprettet. Ved et klik på en ordre i listen, vises indholdet af denne ordre.
2012-08-08
Nyt i version 3.13:
 1. VIGTIGT
  1. Check efter opdateringen er installeret, at både frontend og backend viser versionsnummer 3.12. Hvis ikke så check, at din genvejsikon på skrivebordet henviser til MKO03.mde filen og ikke MKOXP.mde. Årsagen er, at der kun lavet en version i Access 2003, da denne er magen til versionen i Access XP.
 1. Lagerregistrering
  1. Lagerregistrering må ikke bruges til modtagelse af indkøbsordrer, kun reguleringer af lager beholdninger. Registreringer her påvirker År til dato forbruget, så en indkøbsordre ville reducere År til dato forbruget.
 1. Indkøb
  1. På indkøbsordren er feltet Antal leveret blevet låst. Feltet opdateres gennem registrering i varemodtagelsen. Fejlen med opdatering af disponibel beholdning, når en indkøbsordre redigeres og gemmes er fjernet.
 1. Varemodtagelse
  1. Varemodtagelsen er ændret, således at IK-ordrenr skal indtastes. Såfremt alle vare linier er færdigmeldt eller lukket fås en meddelelse og rekvisitionen vises ikke. Efter opdatering springes automatisk til næste vare linie, der ikke er færdigmeldt eller lukket.
 1. Leverandører
  1. Ved nye salgslinier bliver salgsprisen pr. enhed omregnet til den aktuelle valuta. Hvis valutaen ændres efter oprettelse af salgslinier, skal man selv ændre salgsprisen tilbage
  2. Leverandøroversigten er fjernet. Der kan nu søges efter leverandør ud fra leverandørnummer eller leverandørnavn.
2012-05-11
Nyt i version 3.12:
 1. VIGTIGT
  1. Check efter opdateringen er installeret, at både frontend og backend viser versionsnummer 3.12. Hvis ikke så check, at din genvejsikon på skrivebordet henviser til MKO03.mde filen og ikke MKOXP.mde. Årsagen er, at der kun lavet en version i Access 2003, da denne er magen til versionen i Access XP.
 1. Generelt
  1. I åbningsbilledet er der nu mulighed for at gennemse computer og server for at finde placeringen af datafilen (mkpdata.mdb). Så du ikke skal huske de forskellige placeringer. Sidste indtastede placering vil stadig blive husket.

   Der er kommet en ny brugermanual, der kan tilgås fra Start/Programmer/Makapor
 1. Hovedmenu
  1. Der er tilføjet nye knapper på hovedmenuen. De kan tilgås via adgangskoden – admin – indtil administrator får tilpasset brugerrettighederne.
 1. Varekartotek
  1. Felterne Minimums beholdning, Bestillingspunkt, Beholdning og Seriestørrelse er flyttet fra fanebladet ”Styredata” til fanebladet ”Stamdata”. Dette er gjort for at give et bedre overblik. Fanebladet ”Styredata” er samtidig ændret til ”Andre data”.
   Der er tilkommet nye felter: Brugt år til dato, Brugt sidste år og for varetype L og S vises et felt Disponibel beholdning
 1. Indkøb
  1. Det er nu muligt at slette indkøbsordrer, der er lukket i et givet datointerval. Når der oprettes indkøbsordrer på varetype L eller S, vil bestilt mængde blive tillagt disponibel beholdning. Såfremt linien redigeres eller slettes på et senere tidspunkt vil dette IKKE ændre i disponibel beholdning.
 1. Styklister
  1. Ved oprettelse af stykliste linier må varenr ikke være blankt, sker dette gives en advarsel og varenr. sættes = 0 og varenavn = Ej angivet
 1. Varemodtagelse
  1. Ved varemodtagelsen kan man nu se den bestilte leveringsdato for hver vare. Således at man ikke tager fejl, hvis man har den samme vare flere gange på en indkøbsrekvisition med forskellige leveringsdatoer.
 1. Salgstilbud
  1. Det er nu muligt at slette tilbud og salgsordrer, der er lukket i et givet datointerval.
 1. Salgsordrer
  1. Det er nu muligt at slette tilbud og salgsordrer, der er lukket i et givet datointerval.
 1. Stamdata
  1. Der er tilføjet en knap Administrator, der giver mulighed for oprettelse af data, normalt i forbindelse med status.
 1. Produktionsordrer
  1. Det er nu muligt at slette produktionsordrer, der er lukket i et givet datointerval. Det er nu muligt, at indmelde realiseret materialeforbrug på en ordre ved et tryk på en knap. Realiseret forbrug sættes = planlagt forbrug
2011-12-24
Nyt i version 3.11:
 1. VIGTIGT
  1. Check efter opdateringen er installeret, at både frontend og backend viser versionsnummer 3.11. Hvis ikke så check, at din genvejsikon på skrivebordet henviser til MKO03.mde filen og ikke MKOXP.mde. Årsagen er at der kun lavet en version i Access 2003, da denne er magen til versionen i Access XP.
 1. Generelt
  1. Der er nu indført adgang efter brugernavn. Adgangen vil blive styret af jeres makapor administrator, men kun på de fælles data på en server, ikke på demo data på ens egen computer. Default er der p.t. indsat brugernavnet admin, der giver adgang til det hele. Den kan fjernes efterhånden som brugerne bliver oprettet. Admin bruges på demo data.
 1. Kundekartotek
  1. Der er nu mulighed for at vælge en standard valuta for kunden. Denne vil blive anvendt som default i Salgstilbud og -ordrer.
 1. Salgstilbud
  1. Ved nye tilbudslinier bliver salgsprisen pr. enhed omregnet til den aktuelle valuta. Hvis valutaen ændres efter oprettelse af tilbudslinier, skal man selv ændre salgsprisen tilbage
  2. Det er muligt at ændre valuta, men ikke ændre valutakursen
 1. Salgsordrer
  1. Ved nye salgslinier bliver salgsprisen pr. enhed omregnet til den aktuelle valuta. Hvis valutaen ændres efter oprettelse af salgslinier, skal man selv ændre salgsprisen tilbage
  2. Efterkalkulationen af salgsordrer (færdigmelding) var forkert ved anden valuta end dkr. Dette er nu rettet
  3. Periodeoversigten for salgsordrer blev ikke beregnet rigtig ved anden valuta en dkr. Dette er nu rettet.
  4. Det er muligt at ændrer valuta, men ikke ændre valutakursen
 1. Stamdata
  1. Der er tilføjet en ny knap ”Valuta”, så det er muligt at oprette nye valuta og ændre på valutakurserne.
 1. Faktura
  1. Korrekt valutabetegnelse bliver nu overført til Faktura fra Salgsordrer
 1. Produktionsordrer
  1. Ved lukning af en ordre er der nu indført en advarsel, således at en lukning kan afbrydes. Lukkede produktionsordrer kan ikke genåbnes.
2011-08-01
Nyt i version 3.10:
 1. Kundekartotek
  1. Der er tilføjet et notat felt til angivelse af diverse kundedata
  2. Kundedata er default låst, og kan nu kun rettes, når der klikkes på ”Rediger”
  3. Der er lavet længere felter så postnr. m.v. bedre kan ses.
  4. Der er tilføjet et felt Adresse1, så der både kan stå eventuel postboks og fysisk adresse. Der er dog kun et postnr.
  5. Adressefeltet er tilføjes diverse udskrifter
 1. Tilbud
  1. Udskriften på opfølgning af uafsluttede tilbud viser nu også omsætning for hele tilbuddet
 1. Salgsordrer
  1. Periode statistikker for salgsordrer, tilrettet så de nu kan rumme beløb op til 99.999.999 kr.
 1. Produktion
  1. Produktionsordrenummer er nu låst, og kan ikke overskrives. Årsagen er, at når der selv vælges, har der været problemer med at ramme et ikke eksisterende nummer, og systemet har giver en fejlmeddelelse og er så svært at komme ud af.
  2. Ved nyoprettelse af produktionsordrer skal felterne: ordreantal, startdato og slutdato angives før ordren kan gemmes.
  3. Udskriften Materialerekvisition uden notat er ændret, så der ikke kommer blanke sider.
  4. I fanerne Materiale- og operationsbudget er default henholdsvis Aktnr, Indgående varenr, Oprnr og procesnr. vist med et lysegrå farve. Under redigering vil farven være sort. Årsagen er, hvis man flyttede cursoren ned på en ny linie uden at have valgt redigering, så ville systemet indføje et Aktnr eller Opr.nr. og systemet ville låse.
 1. Varemodtagelse
  1. Der kan nu ikke uforvarende laves varemodtagelse på indkøbsordrer der ikke er startet (ikke afsendt) eller lukket.
 1. Leverandørkartotek
  1. Der er tilføjet et notat felt til angivelse af diverse leverandørdata
  2. Leverandørdata er default låst, og kan nu kun rettes, når der klikkes på ”Rediger”
 1. Styklister
  1. Knapperne ”Kopier”, ”Opdater pris” og ”Genberegn alle styklister” er default deaktiveret og bliver først aktiveret, når der klikkes på ”Rediger”.
2011-05-01
Nyt i version 3.09:
 1. Tabulator rækkefølgen i indkøbsordrer er ændret til en mere logisk rækkefølge.
 2. For ændring af status i produktionsordrer, salgstilbud og slagsordrer, skal der nu klikkes på Rediger knappen.
 3. Det er nu muligt at scrolle i styklister, der er længere end vinduet, uden at skulle klikke på Rediger knappen først
 4. Gem knappen er nu synlig, men kun aktiv ved nyoprettelser eller redigering
 5. Fejlen ved udskrift af materiale rekvisition i produktionsordrer er nu rettet.
2011-03-22
Nyt i version 3.08:
 1. Feltet Bestillingsmængde i formularen Behovsberegning er låst og ikke tilgængelig. Data skal ajourføres i formularen Varekartotek
 2. Formularen Produktionsordrer åbnes nu kun som ”kigge på”, så der ikke sker utilsigtede ændringer af data.. Der er indført en redigeringsknap. Afhængig af ordrestatus kan felter åbnes for redigering.
 3. Formularen Indkøbsordrer åbnes nu kun som ”kigge på”, så der ikke sker utilsigtede ændringer af data.. Der er indført en redigeringsknap. Afhængig af ordrestatus kan felter åbnes for redigering.
 4. I formularen Varekartotek er der tilføjet 2 nye søgemuligheder, en på varenummer og en på varenavn, søgningen på navn vil ske efter den eksakte stavemåde varen er oprettet med. Den nuværende søgemulighed på navn, søger på en streng og her kan anvendes jokertegn (*).
 5. I formularerne Salgstilbud og –ordre er der tilføjet en søgemulighed på varenavn og få dette overført til salgslinie.
 6. Faktura i fakturaoversigten sorteres nu i stigende statusordren. D.v.s. åbne fakturaer står først.
 7. SWIFT koden kommer nu med på Export faktura.
 8. I formularen ”Styklister” kan der til materialestyklister søges på varenavn og resultatet kan tilføjes til styklisten.
 9. I Hovedmenuen under salg og andre udskrifter, er der tilføjet en mulighed for at få udskrevet en beregnet omsætning inden en bestemt skæringsdato.
2011-03-22
Nyt i version 3.07:
 1. Genberegning af styklister er udvidet fra 99 styklistevarenumre til 10.000 styklistevarenumre
2011-03-22
Nyt i version 3.06:
 1. Udvidet antal linier, der kan ses i materiale- og operationsstyklisterne.
 2. Fejl rettet. Der kan nu gås til formularen Produktionsordrer fra formularen Styklister
 3. Der er lavet en udskriftsmenu for styklister
 4. Det er nu muligt at udskrive styklister med eller uden aktionsnotat
 5. Der er indført sidetal på styklisteudskrifter
2010-08-31
Nyt i version 3.05:
 1. Tlf.nr., Fax m.m. kommer nu med på følgesedler
 2. Der kan ikke utilsigtet afmeldes lagertilgang af produceret vare fra produktionsordrer med 0 i produceret antal.
 3. Lay-out i leverandørkartotek er tilpasset kolonnerne
 4. Der er nu indført en liste over forsinkede varelinier på indkøbsordrer (Andre udskrifter)
 5. Der er oprette et statusfelt for fakturaer, tilsvarende for indkøbsordrer, produktionsordrer og salgsordrer.
  Feltet er tænkt brugt således:
  Ikke startet = Faktura oprettet men ikke udskrevet
  I gang = Faktura udskrevet og afsendt
  Færdigmelding = Faktura kun delvis betalt, og eventuelt rest sendt til inkasso
  Lukket = Faktura betalt med det fulde beløb
 6. Der er nu indført en liste over ikke betalte fakturaer (Andre udskrifter)
 7. Der er tilføjet et felt ”Betalt beløb” på Faktura formularen.
 8. Salgsordrer og tilbud er ved åbningen låst for utilsigtet redigering. Redigeringsknap er tilføjet.
2010-06-24
Nyt i version 3.04:
 1. Der er tilføjet hjælpetekst på de fleste knapper i hovedmenuen
 2. Der er indført rullepaneler på alle formularer, således at programmet kan anvendes uanset skærmopløsningen. Der anbefales en opløsning på minimum 1024 x 768.
 3. Jobkø formular ændret, så det er operationer med operationsstaus: færdigmeldte eller lukkede der ikke vises, tidligere var det produktionsordrens status.
 4. Følgeseddel eksport er aktiveret
 5. I planlægning af produktionsordrer er der rettet en fejl i beregning af gennemløbs tiden for operationer
 6. Der er lavet en rapport til opfølgning af operationer på produktionsordrer
 7. Der er lavet en rapport til opfølgning på produktionsordrer
 8. Der er lavet en rapport til opfølgning på salgsordrer
 9. Der er lavet en rapport til opfølgning på tilbud
 10. Nogle felter kan ikke have en Null-værdi, hvorfor der ved fokus på feltet er indsat en standardværdi såfremt feltet er Null.
2010-04-12
Nyt i version 3.03:
 1. Knappen ”Find varenavn” i varekartoteket kan nu også bruges uden at der skal trykkes på knappen ”Rediger” først.
 2. Vareoversigten i ”Indgår i listen” vises nu stigende i alfabetisk rækkefølge.
 3. Ved åbning af varekartoteket sættes fokus nu til vareoversigten.
 4. Ved oprettelse af produktionsordrer er fejlen rettet, så der nu kan indtastes igangsat antal, startdato og slutdato.
2010-03-11
Nyt i version 3.02:
 1. Salgstilbud og -ordre
  Disse er udvidet til at kunne håndtere forskellige Valuta. Tilbud og ordrebekræftelser kan udskrives i en DK version og en engelsk version Firmaoplysninger er udvidet med IBAN og SWIFT felter til angivelse af firma konto ved eksportordrer
 2. Behovsberegning
  For salgsordrer anvendes leveringsdato i stedet for ordredato. Der vises nu bestillings mængde pr. varer
 3. Varekartotek
  Varenummer 0 vises ikke mere i varekartoteket. Varekartoteket åbner som Readonly, skal data redigeres klikkes på knappen rediger. Ved nyoprettelse af en vare kan der nu indtastes en lagerbeholdning.
 4. Styklister
  Formularen åbnes som Readonly, skal data redigeres klikkes på knappen rediger. Visning i styklisteoversigten kommer nu i stigende orden
 5. Diverse
  Der er lavet mindre lay-out forbedringer til formularer.
2010-01-03
Version 3.01 er opdateret til Windows Vista og Office 2007

 

 

© Copyright 2004 LDT trading 5260 Odense S
for information kontakt info@makapor.dk
et system for materiale- og produktionsstyring