Introduktion til produktionsstyring

Makapor programmet er udviklet for den mindre og mellemstore håndværks- eller industrivirksomhed, der enten producerer egne produkter, er underleverandør eller sælger serviceydelser.
Det betyder, at mindre og mellemstore virksomheder nu har muligheden for at køre et time-/sagssystem, lave serieproduktion, nettobehovsberegning uden at skulle investere i større integrerede systemer, såsom  Concorde C5,  XAL, AXAPTA, SAP eller Navision.

Fordelen ved at have et materiale- og produktionsstyringssystem der ikke er integreret, er at du selv bestemmer, hvad der skal ske af finansposteringer, og dermed har bedre overblik over den reelle situation. 

Programmet er udviklet til den mindre og mellemstore virksomhed, der  bl. a. har behov for at:

 • udarbejde hurtige tilbud
 • hurtige efterkalkulationer
 • produktions- og kapacitetsstyring
 • materialestyring
 • oversigt over ordrebeholdningen
 • se samhandel med kunder
 • udskrive indkøbsrekvisitioner
 • have lagerstyring på udvalgte varer
 • arbejde med styklister
 • arbejde med serieproduktion
 • arbejde med projektopgaver /sager
 • have styr på leverancer med følgesedler
 • udskrive fakturaer
 • plus meget mere

Makapor er et helt anderledes og langt mere brugervenligt program, end man hidtil har set. Tidligere skulle man købe store integrerede systemer til priser ofte over kr. 100.000,-.

Makapor bygger på, at det skal være let for såvel nybegynderen som den rutinerede bruger. Du skal således ikke huske en masse taster eller funktioner for at komme rundt i programmet, men derimod klikker du dig rundt i systemet med knapper.

Makapor er i sin standardversion uafhængigt af et økonomisystem, det betyder, at programmet kan anvendes selvom virksomheden ikke har et edb-system til økonomistyring.

Makapor er udført i Microsoft Access database programmet (Access 97, Access 2000, Access 2002, Access 2003), og kan derfor samarbejde med andre Microsoft programmer, såsom tekstbehandling og regneark.
Ligeledes betaler du ikke særskilt for, hvor meget du bruger af din egen harddisk. Det er størrelsen af din harddisk der sætter grænsen for dine datamængder.

Hvis man har et edb-system til økonomistyring, er Makapor programmet åbent, således at leverandøren af økonomisystemet har mulighed for at etablere en integration til økonomisystemet.

Toppen af siden

 

© Copyright 2004 LDT trading 5260 Odense S
for information kontakt info@makapor.dk
et system for materiale- og produktionsstyring