Kapacitetsstyring

Kapacitetsstyringens formål er at danne grundlag for vurdering af salgsordrernes realiserbarhed, at fastlægge de aktiviteter i produktionsprocessen, der resulterer i en trinvis transformation af råvarer til færdigvarer.

Produktionssteders kapacitet, der belastes mere eller mindre. Kapaciteten for et produktionssted er en manuelt indlagt parameter for en bestemt periode, ofte antal timer til rådighed pr. arbejdsdag.

Det betyder, at hvis behovsberegningen viser en overskridelse af den indlagte kapacitetsparamter, skal der tages beslutning om afhjælpning, da eventuelle leveringstider er i fare for ikke at kunne overholdes.

 

© Copyright 2004 LDT trading 5260 Odense S
for information kontakt info@makapor.dk
et system for materiale- og produktionsstyring