Lagerstyring

Lagerstyringens formål er for hver enkelt vare, der ønskes lagerstyret, at sikre at beholdningen til ethvert tidspunkt kan dække den forventede afgang med en ønsket sikkerhed.

Princippet i lagerstyringen er, at afgangsprofiler = forventet forbrug, tilgangsprofiler = forventet til fra indkøb eller egen produktion og beholdningen sammensættes til en beholdningsprofil.

Når beholdningsprofilet når under en på forhånd fastsat størrelse kan der ske følgende:

  1. Størrelsen angiver et bestillingspunkt, hvor en ny indkøbsordre eller en ny egen produktionsordre sættes i gang.
  2. Størrelsen angiver hvornår tilgangen af en indkøbsordre eller en egen produktionsordre senest skal tilgå beholdningen.

Det er model nr. 1 der er den mest brugte, den benævnes ofte: bestillingspunkt eller min-max værdier. Det er den samme styringsmodel der ligger til grund for KANBAN-systemer.

Bestillingspunktet fastlægges ud fra det normale forventede forbrug af varen i genanskaffelsesperioden. Det vil være forkert og for stift at anvende den maksimale genanskaffelsesperiode som grundlag for fastsættelse af bestillingspunktet.

Bestillingspunktet kan være inklusiv en sikkerhedsbeholdning, der skal dække de afvigelser i forbruget, der kan forekomme i genanskaffelsesperioden.

Der skal dog kun indregnes sikkerhedsbeholdning på 1 niveau i styklistekæden, og ikke på hvert enkelt varenummer.

 

© Copyright 2004 LDT trading 5260 Odense S
for information kontakt info@makapor.dk
et system for materiale- og produktionsstyring